Obwieszczenie dot. wydania postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwziecia pn. "przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mechnicy" - na dz. nr  424, 526, 460, 516, 471, 483 i 1258 obręb Mechnica oraz o mozliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwziecia.

 

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf