Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Reńska Wieś w rejonie miejscowości Radziejów, Naczysławki, Gierałtowice, Łężce, Bytków, Pociękarb, Reńska Wieś w gminie Reńska Wieś, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą"  - informujące strony postępowania m.in. o wydaniu przez Wójta Gminy Reńska Wieś postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

pobierz obwieszczenie - plik *pdf