Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Reńska Wieś w rejonie miejscowości Radziejów, Naczysławski, Gierałtowice, Łężce, Bytków, Pociękarb, Reńska Wieś w gminie Reńska Wieś, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwziecia na środowisko.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf