Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 17 czerwca 2016 r. o wydaniu decyzji z dnia 31.05.2016 r., znak: SKO.I/40/2156/2015/oś w sprawie odwołania od decyzji Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 22.07.2015 r., znak: OŚ.6220.3.33.2014 odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Reńska Wieś w rejonie miejscowości Długomiłowice, Naczysławki, Gierałtowice, Łężce, Bytków, Pociękarb, Radziejów, Reńska Wieś w gminie Reńska Wieś wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą"


pobierz zawiadomienie - plik *.pdf