Obwieszczenie informujące strony postępowania m.in. o wydaniu postanowienia przez Wójta Gminy Reńska Wieś o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Reńska Wieś w rejonie miejscowości Radziejów, Naczysławski, Gierałtowice, Łężce, Bytków, Pociękarb, Reńska Wieś w gminie Reńska Wieś, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" w związku z przedłożeniem przez wnioskodawcę w dniu 15.04.2016 r. raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

pobierz obwieszczenie - plik .*pdf