Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś (dot. stron postępowania) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1409 O Większyce- Łężce" w której to decyzji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf