Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.:"Program Ochrony Środowiska dla Gminy Reńska Wieś na lata 2017-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury konsultacji społecznych w ramach zapewnienia udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf

pobierz ww. projekt dokumentu pn. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Reńka Wieś (...) - plik *.pdf

pobierz prognozę oddziaływania na środowisko dla ww. programu - plik *.pdf