Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.:"Projekt załozeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Reńska Wieś"

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf