Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu pn.:" Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Reńska Wieś"

pobierz obwieszczenie - plik.*pdf

pobierz dokument "projekt założeń do planu (...)" - plik *.pdf

pobierz formularz zgłaszania uwag - plik *.pdf