Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 10 czerwca 2020 r. - zawiadomienie stron postępowania (art. 10 Kpa) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Radziejów ul. Zielona - Reńska Wieś ul. Kwiatowa".

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf