Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa dwóch budynków dla bydła opasowego, budowa silosu na kiszonkę wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną" planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 277/1 obreb Mechnica, gm. Reńska Wieś.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf