Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 480 (obręb 0100) w miejscowości Większyce, Gmina Reńska Wieś”.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf