Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 07 kwietnia 2021 r. - zawiadomienie stron postępowania (art. 10 kpa) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 480 (obręb 0100) w miejscowości Większyce, Gmina Reńska Wieś"

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf