Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Przebudowa drogi gminnej –  ul. Kolejowej w Komornie”. Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi gminnej na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 503, 504, 573, 537, 621 obręb Komorno oraz 422 obręb Większyce, gm. Reńska Wieś.

pobierz obwieszczenie - plik *pdf