Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 21.06.2021 r. - zawiadomienie stron postępowania (art. 10 kpa) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej - ul. Kolejowej w Komornie".

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf