Gmina Reńska Wieś zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Rolnicy z terenu Gminy Reńska Wieś  zainteresowani usunięciem ze swoich gospodarstw folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowania typu Big Bag powinni złożyć do dnia 30 lipca 2021 r.  ankietę dotyczącą ilości i rodzaju odpadów przewidywanych do odbioru. Planowany termin realizacji zadania to drugi kwartał roku 2022.

Więcej informacji, w tym do pobrania ww. ankieta - dostępne są pod linkiem: https://renskawies.pl/2021/07/09/uwaga-rolnicy-ogloszenie-wojta/