Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 06.08.2021 r. - zawiadomienie stron postępowania (art. 10 kpa) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej nr 107691O Kamionka - Poborszów".

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf