Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przystąpieniu do opracowywania i możliwości zapoznania się z projektem uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego, zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXXII/367/2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw  (obwieszczenie przesłane przy piśmie UMWO Departament Ochrony Środowiska z dnia 10 sierpnia 2021 r., znak: DOŚ-V.721.4.4.2021.KN).

Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego - pobierz plik *.pdf