Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 13.10.2021 r. - zawiadomienie stron postępowania (art. 10 Kpa) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:"Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "WIĘKSZYCE" wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 9 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Większyce, gmina Reńska Wieś” - planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 489 obręb Większyce, gm. Reńska Wieś.

pobierz obwieszczenie - plik *pdf