Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś (dot. stron postępowania) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "WIĘKSZYCE" wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 9 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Większyce, gmina Reńska Wieś” - planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 489 obręb Większyce, gm. Reńska Wieś.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf