Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:”Budowa rolniczej elektrociepłowni biogazowej” planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 345/16 obręb Pociękarb, gm. Ręńska Wieś.

Zgodnie z przedłożoną kartą informacyjną przedsięwzięcia - planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie rolniczej elektrociepłowni biogazowej. W projektowanej biogazowni w wyniku beztlenowej fermentacji surowców wsadowych (materiałów roślinnych) wytwarzany będzie biogaz, który będzie następie wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i ciepła w agregacie prądotwórczym w procesie kogeneracji.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf