Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu postanowienia z dnia 21 stycznia 2022 r., znak: OŚ.6220.9.6.2021 w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:" Budowa rolniczej elektrociepłowni biogazowej" planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 345/16 obręb Pociękarb, gm. Reńska Wieś.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf