Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 08.02.2022 r. - zawiadomienie stron postępowania (art. 10 Kpa) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej „PV_Poborszów_21/2021”, o łącznej mocy do 4,0 MW, (w etapach, każdy po ok. 1,0 MW) składającej się z paneli fotowoltaicznych, zainstalowanych na konstrukcjach wsporczych wraz z infrastrukturą obejmującą m.in. falowniki, stację transformatorową oraz elementy przyłącza energetycznego do sieci 15 kV" planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 333 obręb Poborszów, gm. Reńska Wieś.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf