Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 13.07.2022, znak: OŚ.6220.10.1.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "rozbudowa istniejącej linii lakierowania w zakładzie w Pociękarbiu” - planowanego do realizacji na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie nr 345/10, 345/11 i 345/12 obręb Pociękarb, gm. Reńska Wieś.

pobierz obwieszczenie - plik *pdf