Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 07.07.2022, znak: OŚ.6220.8.1.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 35 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” - planowanego do realizacji na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie nr 62/4, 62/5 i 62/6 obręb Łężce, gm. Reńska Wieś.

pobierz obwieszczenie – plik *.pdf