Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 01.08.2022 r. (dot. stron postępowania) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "ustawienie zbiornika na olej napędowy o pojemności 20,0 m3 na płycie żelbetowej" planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 300 obręb Pociękarb, gm. Reńska Wieś (decyzja z dnia 01 sierpnia 2022 r., znak: OŚ.6220.6.7.2022).                                        

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf