Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 01.08.2022 r. - zawiadomienie stron postępowania (art. 10 Kpa) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa rolniczej elektrociepłowni biogazowej" planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 345/16 obręb Pociękarb, gm. Ręńska Wieś.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf