Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska z dnia 08 sierpnia 2022 r. informujące strony postępowania m. in. o wydaniu postanowienia z dnia 08 sierpnia 2022 r., znak: OŚ.6220.10.5.2022 w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "rozbudowa istniejącej linii lakierowania w zakładzie w Pociękarbiu” - planowanego do realizacji na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie nr 345/10, 345/11 i 345/12 obręb Pociękarb, gm. Reńska Wieś.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf