Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 01.08.2022 r. - zawiadomienie stron postępowania (art. 10 Kpa) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 35 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” - planowanego do realizacji na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie nr 62/4, 62/5 i 62/6 obręb Łężce, gm. Reńska Wieś.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf