Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 25.08.2022 r. (dot. stron postępowania) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Reńska Wieś” planowanego do realizacji na terenie gminy Reńska Wieś oraz gminy Kędzierzyn-Koźle (decyzja z dnia 25 sierpnia 2022 r., znak: OŚ.6220.7.8.2022).                                       

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf