Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 02.09.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi transportu rolnego w Pokrzywnicy" planowanego do realizacji na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie nr 287/1 oraz 387/1 obręb Pokrzywnica, gm. Reńska Wieś.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf