Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 30.08.2022 r., znak: OŚ.6220.10.7.2022 zawiadamiające strony postępowania o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"rozbudowa istniejącej linii lakierowania w zakładzie w Pociękarbiu"

pobierz obwieszczenie - plik *pdf