Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 26.09.2022 r., znak: OŚ.6220.12.5.2022 - zawiadomienie stron postępowania (art. 10 Kpa) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa drogi transportu rolnego w Pokrzywnicy" planowanego do realizacji na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie nr 287/1 oraz 387/1 obręb Pokrzywnica, gm. Reńska Wieś.

pobierz obwieszczenie – plik *.pdf