Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 26.09.2022 r., znak: OŚ.6220.13.5.2022 - zawiadomienie stron postępowania (art. 10 Kpa) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1409 O Większyce – Łężce – DK nr 38: Etap III” planowanego do realizacji na terenie gminy Reńska Wieś.

pobierz obwieszczenie – plik *.pdf