Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 20.10.2022 r. (dot. stron postępowania) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi transportu rolnego w Pokrzywnicy” – planowanego do realizacji na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 287/1 oraz 387/1 obręb Pokrzywnica, gm. Reńska Wieś (decyzja z dnia 20 października 2022 r., znak: OŚ.6220.12.6.2022).                                       

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf