Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 19.10.2022, znak: OŚ.6220.14.1.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” - planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 115/4 obręb Łężce, gm. Reńska Wieś.

pobierz obwieszczenie - plik *pdf