Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 02.11.2022 r. - dot. odstąpienia od przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn.:"Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Reńska Wieś".

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf