Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 04 listopada 2022 r. informujące o wyłożeniu do publicznego wglądu (na okres 21 dni) projektu dokumentu pn. "Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Reńska Wieś", a także informujące o możliwości składania wniosków, zastrzeżeń i uwag do ww. dokumentu. 

 

1. pobierz obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 04 listopada 2022 r. - plik *pdf

2. pobierz projekt dokumentu pn. "Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Reńska Wieś" - plik *.pdf