Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 17 listopada 2022 r. zawiadamiające strony postępowania m.in. o wydaniu decyzji przez Wójta Gminy Reńska Wieś o umorzeniu postępowania w całości w sprawie z wniosku KAIZEN 1 Sp. z o. o., ul. Karola Miarki 98, 44-370 Pszów z dnia 10 października 2022 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 115/4 obręb Łężce, gm. Reńska Wieś

 

pobierz obwieszczenie - plik*.pdf