Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 30.01.2023, znak: OŚ.6220.1.1.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z magazynami energii oraz niezbędną infrastrukturą techniczną” - planowanego do realizacji na części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 115/4 obręb Łężce, gm. Reńska Wieś.

pobierz obwieszczenie - plik *pdf