Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 10.02.2023, znak: OŚ.6220.2.1.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia pn.:" Budowa do 8 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 486/4 w obrębie Długomiłowice w gminie Reńska Wieś ” - planowanego do realizacji na części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 486/4 obręb Długomiłowice, gm. Reńska Wieś.

 

pobierz obwieszczenie - plik *pdf