Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 12.04.2023 r., znak: OŚ.6220.6.1.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z magazynami energii oraz niezbędną infrastrukturą techniczną” - planowanego do realizacji na części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 296, 297, 298, 299/5 i 299/7 obręb Pociękarb, gm. Reńska Wieś.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf