Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 24 kwietnia 2023 r., znak: OŚ.6220.2.10.2023 (dot. stron postępowania) dot. m.in. wydania przez Wójta Gminy Reńska Wieś postanowienia z dnia 24 kwietnia 2023 r., znak: OŚ.6220.2.9.2023 w którym uzupełniono (zgodnie z art. 111 § 1 i 1b ustawy kpa) rozstrzygnięcie zawarte w decyzji Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 04 kwietnia 2023 r., znak: OŚ.6220.2.6.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa do 8 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 486/4 w obrębie Długomiłowice w gminie Reńska Wieś” - planowanego do realizacji na części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 486/4 obręb Długomiłowice, gm. Reńska Wieś.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf