Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 28.04.2023 r., znak: OŚ.6220.6.5.2023 - zawiadomienie stron postępowania (art. 10 Kpa) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z magazynami energii oraz niezbędną infrastrukturą techniczną” - planowanego do realizacji na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie nr 296, 297, 298, 299/5 i 299/7 obręb Pociękarb, gm. Reńska Wieś.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf