Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 25.05.2023 r. (dot. stron postępowania) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z magazynami energii oraz niezbędną infrastrukturą techniczną” - planowanego do realizacji na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie nr 296, 297, 298, 299/5 i 299/7 obręb Pociękarb, gm. Reńska Wieś (decyzja z dnia 25 maja 2023 r., znak: OŚ.6220.6.6.2023).                                      

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf