Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 25.05.2023 r. informujące strony postępowania o:

1. złożeniu odwołania z dnia 18 maja 2023 r. (data wpływu do Urzędu Gminy 22 maja 2023 r.) przez TOBEMA Sp. z o. o., ul. Henryka Sienkiewicza 1/3A, 47-200 Kędzierzyn-Koźle od decyzji Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 26 kwietnia 2023 r., znak: OŚ.6220.3.7.2023 o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego ze złoża „DĘBOWA I” na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 407/10 obręb Dębowa, gm. Reńska Wieś

2. przekazaniu pismem z dnia 25 maja 2023 r., znak: OŚ.6220.3.9.2023 ww. odwołania oraz akt przedmiotowej sprawy - do rozpatrzenia Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Opolu.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf