Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 11.07.2023 r., znak: OŚ.6220.9.1.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa hali produkcyjno-magazynowej i budynku biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową na działce nr 345/23, obręb Pociękarb, gm. Reńska Wieś” planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 345/23, obręb Pociękarb, gm. Reńska Wieś.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf