Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 22 lutego 2024 r., znak: OŚ.6220.11.10.2023 informujące strony postępowania m.in. o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącej obory dla krów mlecznych wraz z budową nowej hali udojowej na działce o numerze ewidencyjnym 58/4, k.m.2, obręb ewidencyjny Komorno, jednostka ewidencyjna Reńska Wieś”.

Pobierz obwieszczenie – plik *.pdf