Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 22 lutego 2024 r., znak: OŚ.6220.11.11.2023 - dot.  zapewnienia udziału społeczeństwa w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącej obory dla krów mlecznych wraz z budową nowej hali udojowej na działce o numerze ewidencyjnym 58/4, k.m.2, obręb ewidencyjny Komorno, jednostka ewidencyjna Reńska Wieś”.

Postępowanie o którym mowa powyżej zostało wszczęte na wniosek osoby fizycznej z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Pobierz obwieszczenie – plik *.pdf