Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 28 lutego 2024 r., znak: OŚ.6220.3.19.2023 zawiadamiające strony postępowania - z wniosku TOBEMA Sp. z o. o., ul. Henryka Sienkiewicza 1/3A, 47-200 Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2023 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego ze złoża „DĘBOWA I” planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 407/10 obręb Dębowa, gm. Reńska Wieś po uchyleniu decyzją z dnia 08 grudnia 2023 r., znak: SKO.40.2426.2023.oś Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, decyzji Wójta Gminy Reńska z dnia 26 kwietnia 2023 r., znak: OŚ.6220.3.7.2023 o odmowie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia - m.in. o wydaniu postanowienia z dnia 28 lutego 2024 r. o dopuszczeniu dowodu z opinii z zakresu górnictwa i geologii a także o nowym terminie załatwienia sprawy (wydania decyzji).

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf